Fusie Solfic en Xeamos

Per 4 februari 2019 zijn alle activiteiten van Solfic E&E ondergebracht in Xeamos BV. Xeamos is een onafhankelijke speler in de markt en levert emissiereductiesystemen voor alle merken dieselmotoren in non-road toepassingen. 

Voor meer informatie treft u hier het persbericht aan.